CIDST

Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique

ESPA Vontovorona : Fanentanana momba ny fandrindram-piainampianakaviana

Mitohy hatrany ny fanentanana amin’ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ho an’ireo mpianatra eny amin’ny Oniversitem-panjakana.
Taorian’ny ny Oniversite an’Antananarivo dia teny amin’ny Sekoly Ambony Politeknika Vontovorona indray no nanaovana ny fanentanana androany 29 febroary 2024.
Marihina hatrany fa ho fanampiana ireo mpianatra amin’ny fisorohana ny vohoka tsy niriana no tanjona amin’izao hetsika izao.
Mpianatra miisa 2889 teo ho eo no tonga nanatrika ny fanentanana izay iarahana hatrany amin’ny ekipan’ny CIDST sy ireo mpiasan’ny Fahasalamana eto amin’ny Faritra Analamanga.

About Post Author