CIDST

Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique

Oniversite Antananarivo – Fanentanana mikasika ny fandrindra-piainampianakaviana

smart

Natao androany Alarobia 28 febroary 2024 teto amin’ny “Esplanade” Ankatso ny fanentanana sy fampianarana mahakasika ny fandrindrana ny fiainam-pianankaviana teto amin’ny Oniversite Ankatso, izay natao teo ambany fitarihin-dRamatoa Filoha lefitry ny Oniversite an’Antananarivo, Pr RAVAOMANARIVO Raveloson Lala Harivelo.
Tanjona ny handraisan’ny mpianatra an-tanana sahady ny fiainany ara-pananahana, ka nanomezana azy ireo toro-hevitra sy fampianarana mba hisorohana ny vohoka tsy niriana ka mba hahavitan’ny fianarany hatramin’ny farany.
Tsara hatrany ny manamarika fa izao hetsika izao dia ao anatin’ny fanatanterahana hatrany ireo vinan’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-Tsiansa, izay mifandraika amin’ny programan’asan’ny Filoham-pirenena tanterahina ao anatin’ny 100 andro.
Mitarika hatrany ny hetsika ny Ivon-toeram-pikarohana CIDST, tarihin-dRamatoa Tale NALY Cindy Vermeille, ary ireo mpiasan’ny fahasalamana ao amin’ny “Direction Régionale de la Santé Publique” (DRSP) Analamanga, notarihin’Andriamatoa Talen’ny Fahasalamana ao amin’ny Faritra Analamanga, Dr RASOLONDRAIBE Hasina Nirina.
smart

smart
smart
smart
smart
smart
smart

smart
smart
smart
smart

smart
smart

smart

About Post Author