CIDST

Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique

CIDST – MESupReS – Fitsidihan’ Andriamatoa Ministra

Fitsidihan’ Andriamatoa Ministry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-Tsiansa ny 26 Febroary 2024.
Nitsidika ny Ivon-toeranam- pikarohana momban ny Torohay sy Fahalalana Siantifika ary Teknika “CIDST” ny Minisitra Dr RAZAFIHARISON Andriamanantena taorian’ny fizahavana ny firosoan’ny asan’ny ekipa teknika amin’ny fikirakirana ny lisitry ny mpianatra sy ny lamina amin’ny vatsim-pianarana.
Nihaona sy nitafa tamin’ireo Mpikaroka sy ny Mpiasa tsy an-kanavaka ny tenany, niresadresaka mahakasika ny fampandehanan’asa ao an-toerana amin’ny ankapobeny.
Nilamina sy nizotra tamim-pitoniana ny tafatafa sy dinika, nanamafy hatrany ny Minisitra fa ny “CIDST”, izay tarihin-dRamatoa Tale NALY Cindy Vermeille dia mpiara-miasa akaiky amin’ny fanatanterahana ny politika ankapoben’ny Fanjakana sy ny Ministera.

About Post Author