CIDST

Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique

𝐕𝐚𝐭𝐬𝐢𝐦-𝐩𝐢𝐚𝐧𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 : 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐫𝐚-𝐦𝐚𝐬𝐨 𝐚𝐤𝐚𝐢𝐤𝐲 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐳𝐨𝐭𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐤𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐢𝐭𝐫𝐚

Anisan’ny fanamby tanterahin’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa ao anaty 100 andro ny hanomezana vatsim-pianarana ny mpianatra ara-potoana.
Ny 26 febroary 2024 dia nidina ifotony teny amin’ny CIDST Tsimbazaza, nijery ny fizotran’ ny asa ny Minisitra. Tamin’izany no nankasitrahany ireo tompon’andraikitra rehetra tsy mandry andro tsy mandry alina mamita ny dingana tokony arahina rehetra.
Ny fikirakirana ny rindram-baiko “EDUTIC” dia ifandrimbonan’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa sy ny Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Haitao ara-kajy Mirindra ka nanatrika izany fanaraha-maso izany ireo Sekretera Jeneralin’ny Ministera roa tonta. Tafiditra ao anatin’ny fikarakarana ny fampidirana ireo antontan-kevitra sy antotan’isa avy any amin’ireo Oniversite tsirairay, ny fandrafetana ny lisitra farany, ny famoahana ny tetiandro ary ny fandoavam-bola.
Ankoatra izay dia mbola iarahana miasa akaiky amin’ireo Oniversite ny fijerena ny olana misy, mba hampizotra an-tsakany sy an-davany ny asa sy tsy hisian’ny fanamarihana na “réclamation” intsony.

About Post Author