CIDST

Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique

smart

Mpianatra miisa 96 avy ao amin’ny “Institut Universitaire de la Technologie et d’Agronomie” Mahajanga na IUTAM no tonga nanao fitsidihana teto amin’ny Foibe Fampahalalana sy Firaiketana Torohay Siantifika sy Teknika na CIDST Tsimbazaza, ny Alakamisy 30 may 2024.
Mpianatra taona faharoa avy amin’ny sampana “Fambolena sy Fiompiana” izy ireo.
Nandray an-tanana azy ireo ny tompon’andraikitra teto amin’ny CIDST ary nanazava sy nampahafantatra ny andraikitra fototra sahanin’ity Foibem-pikarohana ity.
Nampahafantarina azy ireo tamin’izany ihany koa ireo tolotra sy fiofanana misy sy afaka sitrahana ato amin’ny CIDST.
smart
smart
smart
smart

About Post Author