CIDST

Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique

Fampiroboroboana ny tontolon’ny fampianarana ambony sy fikarohana ety amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa
Miezaka misokatra amin’ny fifanaraham-piaraha-miasa samihafa ny mpitondra ety amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa ka nanokatra varavarana tamin’ny CIDST (Centre d’information et de Documentation Scientifique et Techniques), ho fanamorana ny fitadiavana antotan-kevitra ,famoahana lahatsoratra siantifika, …
Ny zoma 22 mars 2024 araka izany no nantanterahana ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny roa tonta, tamin’ny alalan’ny filohan’ny Oniversite, Pr HAJALALAINA Aimé Richard sy ny talen’ny CIDST, NALY Cindy Vermeille, notronin’ireo mpikambana ao amin’ny filan-kevi-pitantanana.
Fiaraha-miasa izay tafiditra ao anatin’ny vina fampiroboroboana ny asa fikarohana eto amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa.
Ao amin’ny Bibliothèque Universitaire no ahitana ny CIDST.

About Post Author