CIDST

Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique

𝗙𝗶𝗳𝗮𝗺𝗽𝗶𝘇𝗮𝗿𝗮𝗻𝗮 𝘁𝗼𝗿𝗼𝗵𝗮𝘆 𝗮𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗶𝗱𝗶𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗶𝗳𝗼𝘁𝗼𝗻𝘆

Nisy ny fifampizarana momba ny RESAKA TRONDRO teto amin’ny CIDST ny Alakamisy faha 14 Septambra 2023 lasa teo. Ho fanomezan-danja ny voka- pikarohana mba hisian’ny fampandrosoana haingana sy maharitra kokoa, dia vory lanona manoloana ilay << Tahala ivoizan- kevitra ho fampandrosoana >> ny mpikaroka, ny matihanina ary ny mpisehatra amin’ny fampandrosoana.
Nisy arak’izany ny fanehoana voka-pikarohana nentin’ny mpikaroka avy ao amin’ny FOFIFA, Docteur RAKOTOAMBININA Samuel. Nizara ny traikefany ihany koa Ramatoa isany RABEMAHANDRY Minomalala avy ao amin’ny “Tia Miary Pisciculture” sy RANIVOARIVELO Nihanta avy ao amin’ny “Point Vert”. Mpanatrika miisa 40 teo ho eo no nanatrika izany, nahitana ny avy ao amin’ny CFPF sy ny fianakaviamben’ny CIDST.
Miisa 8 ny fifanaraham-piaraha-miasa voasonian’ny Talen’ny ivon-toerana nandray anjara : Ny Profesora RASOAFALIMANANA Mbolarinosy, Tale siantifika ho an’ny FOFIFA, Ramatoa NALY CINDY Vermeille, Talen’ny CIDST, Ramatoa RAZAKABOANA Bakoly Nirina, Talen’ny CFPF ary Ramatoa RABEMAHANDRY Minomalala avy ao amin’ny “Tia Miary Pisciculture”.
Nataon’ny CIDST izao mba ho fametrahana tsara ny anjara asan’ ilay “Tahala ivoizan-kevitra ho fampandrosoana”, ary hanamafisana orina ny fiaraha-miasa amin’ny ivon-toeram-pikarohana samihafa.
Ho tohin’ny fifampizarana izay natao tamin’ny volana septambra io, dia notontosaina tamin’ity zoma 20 Oktobra 2023 ity ary ilay fitsidihana niombonana teny amin’ny “Tia Miary Pisciculture” Avarajozoro Ambatolampy Tsimahafotsy. Nahatratra 122 ny isan’ireo mpitsidika tonga tany an-toerana. Nahazo tombom-pahalalana tokoa ary mieritreritra sahady ny hampiharana izany.
smart
smart

smart

smart
smart

smart
smart

About Post Author