CIDST

Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique

MESupReS Fiadanana : Conférence des Présidents des Universités (CPU)

𝐍𝐲 11 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐦𝐛𝐫𝐚 2023 𝐤𝐚 𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 15 𝐣𝐚𝐧𝐨𝐚𝐫𝐲 2024 𝐧𝐨 𝐟𝐞-𝐩𝐨𝐭𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐯𝐨𝐚𝐟𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐨𝐦𝐛𝐨𝐡𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐭𝐚𝐨𝐦-𝐩𝐢𝐚𝐧𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 2023-2024 𝐞𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐨𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞 6 𝐬𝐲 𝐈𝐒𝐓 3 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐍𝐨𝐬𝐲.

Notanterahina ny 30 novambra 2023 teto Fiadanana sy nampitain-davitra ny CPU na ny “Conférence des Présidents des Universités “, izay fivoariana faratampony mandinika sy manapaka ny mahakasika ny tontolon’ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Nitarika izany ny Pr ASSOUMACOU Elia Béatrice, Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa. Niatrika ny fivoriambe kosa ireo filohan’ny Oniversite enina sy Tale Jeneralin’ny IST rehetra manerana ny Nosy, ireo Talen’ny “Ecoles Doctorales” , Sojabe ary Filohan’ny sampam-pianarana samihafa.
Samy nampita ny mahakasika ny fizotry ny famaranana ny taom-pianarana sy ny fahavitany ny isaky ny Oniversite sy Toeam-pianarana, Sampam-pianarana ary “ Ecoles Doctorales”, ka fantatra fa efa saika nahavita taom-pianarana ny ankamaroan’ny Oniversite sy IST rehetra ankoatra ireo vitsivitsy izay efa mamarana ny taom-pianarana amin’ity faran’ny taona ity.

Tapaka nandritra izany fa amin’ny 11 desambra 2023 hatramin’ny 15 janoary 2024 no hanombohan’ny taom-pianarana 2023-2024 amin’ny Oniversite sy IST tsirairay avy. Io elanelam-potoam-pidirana io dia natao ahafahan’ny isan-tsokajy sy ambaratongam-pampianarana mandamina sy mandrindra ny fidiran’ny mpianatra ao aminy. Ferana hatramin’ny 25 janoary 2024 kosa ny fisoratana anarana ho an’ireo mpianatra L1 hatramin’ny Master.

Mahakasika manokana ireo ” Ecoles Doctorales” dia ny 15 janoary 2024 ka hatramin’ny 15 febroary 2024 ny fidirana.

Entanina ny mpianatra rehetra hanatona ny sampam-pianarana sy ny oniversite ary ny IST misy azy avy na hijery ireo peta-drindrina na hanaraka ny pejin’ny oniversite sy sampam-pampianarana izay misy amin’ny fanampim-baovao.

 

About Post Author