CIDST

Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique

Fitsidihan’ny IST Antananarivo, IST Ambositra, IST Antsiranana ary ny Projet JMCT

Fitsidihan’ny IST-Tana, IST-Ambositra, IST-Diego ary ny mpandrindra ny “Projet JMCT” (Jeunesse Malagasy Compétente au Travail) ny CIDST, ny Alakamisy 11 may 2023.
Nanao fitsidihana ny Centre d’Information et de Documentation Scientifique et Technique (CIDST) ireo delegasiona mafonja avy ao amin’ireo Institut Supérieur de Technologie (IST) telo eto Madagasikara, niaraka tamin’ireo manam-pahaizana avy any Canada ao anatin’ny “projet JMCT” izay notarihan’ny mpandrindra nasionaly ny JMCT eto Madagasikara, Andriamatoa Moussadak ETTAYEBI.
Ny tanjon’ity fitsidihana ity dia ny ahafantaran’izy ireo bebe kokoa mahakasika ny ” unité documentaire ” sy ny asan’ny CIDST amin’ny ankapobeny, izay mifandraika indrindra amin’ny “Projet JMCT”, izay fikasana hanangana “plate-forme de documentation”.
Nitsidika sy nanadihady mahakasika ny fizotran’ny “chaîne documentaire” izy ireo, naka hevitra sy nifampizara traikefa ary nijery izay mety ho fiaraha-miasa azo atao eo amin’ny CIDST sy ny IST ary ny Projet JMCT. Arak’izany dia misy ny vinavinam-piaraha-miasa amin’ireo vondrona telo ireo izay inoana fa tsy ho ela dia hanomboka. Nijery manokana ihany koa ireo tolotra misy eto anivon’ny “Centre”.

About Post Author