CIDST

Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique

Fiaraha-miasa NIC-MG/CIDST : Fanolorana fitaovana

Taorian’ny fifanaraham-piaraha-miasa izay natao sonia tamin’ny 4 aprily 2023, mahakasika ny fampitaovana ny “Projet numérique du CIDST”, dia tonga nanolotra ireo fitaovana ara-informatika maro teto amin’ny CIDST, ny alarobia 24 mai 2023, ny Association NIC-MG na ny Network Information Center eto Madagascar, izay notarihan’Andriamatoa Pr RAZAFINDRAKOTO Raft, filoha mpitantana ny NIC-MG sady mpikambana ao amin’ny filan-kevi-pitantanan’ny CIDST.
Ireo fitaovana natolotra: Ordinateurs portables, Vidéo projecteurs, Fleep Chart, Serveurs, routeurs sans fil, imprimantes laser couleurs, Onduleur, Appareil photo numérique, numériseurs de documents A3 sy A4, imprimante 3D, Speaker à roulettes, Disques de sauvegarde de données, Disques de transfert de données, Climatiseur. Marihina moa fa ny ampahany amin’ireo fitaovana ireo dia entina hampitaovana ny antennes CIDST any amin’ny faritra.
Tonga nanontrona sy nanome voninahitra ity fotoan-dehibe ity ny Tale jeneralin’ny Fikarohana eo anivon’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa, Andriamatoa Pr RAMANANKIERANA Heriniana, ary nitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho an’ny NIC-MG, avy amin’ny CIDST sy ny Ministera manontolo, nontronin-dRamatoa Tale NALY Cindy Vermeille sy ireo mpiara-miasa aminy eto anivon’ny “Centre”.
Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony dia nanamafy sy nirary soa ny mba hitohizan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta hatrany ny Tale jeneralin’ny Fikarohana, ary nirary soa ho an’ny CIDST mba handroso hatrany amin’ny asa fikarohana izay ataony.

About Post Author